پنج شنبه, 02 اسفند 772 ساعت 06:08

انعقاد قرارداد با استانداری خراسان شمالی

 

استانداری خراسان شمالی با 8 فرمانداری و 20 بخشداری و بیش از 600 کارمند در حال حاضر از سامانه استفاده نموده و تمامی فرآیند دوره های آموزشی را به صورت مکانیزه انجام میدهند.

برخی از مشتریان