یکشنبه, 29 آذر 1394 ساعت 14:35

انعقاد قرارداد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی

قرارداد  با سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی منعقد گردید. طبق این قرارداد کلیه فرآیند آموزش کارکنان دولت در دستگاههای اجرایی استان خراسان شمالی به صورت مکانیزه و توسط سامانه همگام صورت می پذیرد. بر اساس این قرارداد تعداد بیش از 100 اداره کل، سازمان و نهاد دولتی با بیش از 5000 کارمند، کاربر سامانه همگام گردیدند.

 

برخی از مشتریان